GameStore d.o.o., , Lastovska 2a, OIB:32942716593 (u daljnjem tekstu: GameStore d.o.o. ) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

 

Privola korisnika i odustanak

GameStore d.o.o.   prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja GameStore d.o.o.  , a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi GameStore d.o.o. . Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

 

Voditelj obrade podataka

GameStore d.o.o.   je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

 

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

Koja vrsta podataka se prikuplja?

GameStore d.o.o.   prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od GameStore d.o.o.   (Internet stranica) i komuniciraju sa GameStore d.o.o. . Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

 

Navedeno uključuje:

 

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge GameStore d.o.o.   (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, e-mail, sredstvo plaćanja, itd.),

Korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),

Osobni podaci koje generira GameStore d.o.o.  ili treće osobe (primjerice šifre),

Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

 

Svrha obrade podataka

GameStore d.o.o.   može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

Pribavljanje usluga koje nudi GameStore d.o.o. ,

Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje GameStore d.o.o.  nudi,

Interni trening i kontrola kvalitete,

Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,

Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka GameStore d.o.o.  te njegovih pružatelja usluga,

Korporativne transakcije koje izvrši GameStore d.o.o. , a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,

Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,

Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču GameStore d.o.o.  ili u kojima GameStore d.o.o.  sudjeluje.

 

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

 

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, GameStore d.o.o.  načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

 

GameStore d.o.o.  može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja GameStore d.o.o.  (npr. Institucije za istraživanje tržišta). GameStore d.o.o.  će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je GameStore d.o.o.  ovlašten da ih obrađuje;

GameStore d.o.o.  može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je GameStore d.o.o.  izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. GameStore d.o.o.  ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na GameStore d.o.o. ; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.

GameStore d.o.o.  može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

 

Nadalje, GameStore d.o.o.  može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

 

Svi djelatnici GameStore d.o.o.  i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za GameStore d.o.o.  d.o.o i povezanim društvima.

 

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, GameStore d.o.o.  će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

 

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

 

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

  • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
  • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
  • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

 

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

 

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na gdpr@gamestore.hr ili na poštansku adresu: GameStore d.o.o.  d.o.o., Lastovska 2a, 10 000 Zagreb. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na info@gamestore.hr, ili na poštansku adresu, Lastovska 2a, 10 000 Zagreb. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

 

gdpr@gamestore.hr

+385 51 403-991

GameStore d.o.o.

Lastovska 2a, 10 000 Zagreb

OIB:  32942716593

Izjava o kolačićima (eng. cookies)

Izjava o kolačićima (eng. cookies)

 

GameStore d.o.o.  d.o.o. i kolačići

Na internetskim stranicama GameStore d.o.o.  d.o.o. kolačići se koriste kako bi se omogućile ili poboljšale ponuđene funkcije te iskustvo pregledavanja za korisnika.

Osim tih funkcionalnih kolačića i kolačića sesije postoje i analitički kolačići koje ostavljaju alati treće strane kako bi se pratila kvaliteta iskustva za korisnika prilikom posjeta internetskoj stranici.

Internetske stranice GameStore d.o.o.  d.o.o. ne koriste se web-pratilicama ni sličnim tehnologijama za praćenje.

GameStore d.o.o.  d.o.o. ni pod kakvim okolnostima ne koristi kolačiće za prikupljanje, obradu, širenje ili evidentiranje osobnih podataka.

Politika zaštite privatnosti GameStore d.o.o.  d.o.o. primjenjuje se po potrebi na lokalno pohranjivanje i usporedive tehnologije.

 

Kolačići treće strane

Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Flickr, Storify i drugi alati treće strane mogu ostaviti kolačiće za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama ili za izradu statistike o pristupu. Prisutnost, broj i status kolačića može ovisiti o načinu na koji koristite dotične platforme prije ili tijekom posjeta stranici GameStore d.o.o.  d.o.o.

Potrebno je provjeriti politiku o kolačićima društvenih mreža dotičnih stranica.

 

Što učiniti ako ne želite spremljene kolačiće na svom računalu?

Za neke je osobe spremanje podataka na njihovu računalu ili mobilnom uređaju pomalo nametljivo, osobito kada te podatke sprema i koristi treća strana bez njihova znanja. Ako želite, moguće je blokirati neke ili sve kolačiće, ili čak obrisati one koji su postavljeni, no imajte na umu da je moguć gubitak određenih funkcija. Kako biste to učinili morate izmijeniti postavke privatnosti svog preglednika.

 

Što je kolačić?

Većina internetskih stranica koje posjećujete koristi kolačiće kako bi se poboljšalo vaše korisničko iskustvo. Omogućuju stranicama da vas „pamte” bilo tijekom vaše posjete (pomoću „kolačića sesije”) bilo kod ponovljenih posjeta (pomoću „trajnih kolačića”).

Kolačići mogu imati više različitih uloga. Omogućuju vam učinkovito pretraživanje stranica, spremanje vaših postavki ili, općenito govoreći, poboljšavaju vaše korisničko iskustvo na internetskoj stranici. Zahvaljujući kolačićima vaša interakcija s internetskom stranicom brža je i jednostavnija. Ako neka internetska stranica ne koristi kolačiće mislit će da ste novi posjetitelj svaki put kad otvorite novu stranicu.

Na primjer, kada zatvorite izbornik na jednoj stranici i prijeđete na drugu stranicu više se neće sjećati vašeg odabira i prikazat će sljedeću stranicu s otvorenim izbornikom.

Neke internetske stranice također koriste kolačiće kako bi im omogućili ciljno slanje reklamnih ili marketinških poruka koje se temelje, na primjer, na vašoj adresi i/ili vašim navikama pregledavanja.

Kolačiće može ostaviti internetska stranica koju posjećujete („first party cookies”) ili druge stranice koje upravljaju sadržajima na stranici koju vi posjećujete („third party cookies”).

 

Što sadrži kolačić?

Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koju na vaše računalo ili mobilni uređaj pohranjuje poslužitelj internetske stranice. Taj poslužitelj onda može pokupiti ili čitati sadržaj vašeg kolačića. Kolačićima upravlja vaš internetski preglednik. Svaki je kolačić jedinstven i sadrži anonimne podatke kao što su jedinstveno korisničko ime, naziv internetske stranice, brojke ili slova. Internetskoj stranici omogućuje da se prisjeti vaših postavki za pregledavanje.

 

Vrste kolačića

Kolačići prve strane („First party cookies”)

Postavlja ih internetska stranica koju trenutno posjećujete. Može ih čitati samo ta internetska stranica.

Kolačići treće strane („Third party cookies”)

Kreira ih i koristi stranica različita od internetske stranice koju posjećujete. Na primjer, za analizu svojih posjetitelja neka internetska stranica može koristiti usluge nekog trećeg poduzeća. To poduzeće onda postavlja svoj vlastiti kolačić za obavljanje te usluge. Internetska stranica koju posjećujete također može sadržavati integrirani sadržaj, na primjer videozapise sa stranice YouTube ili slike s Flickra. Te internetske stranice također mogu postaviti vlastite kolačiće.

Što je još važnije, internetska stranica može koristiti treću reklamnu mrežu za širenje ciljane reklame.

GameStore d.o.o.  d.o.o. ne koristi nikakve ciljane reklamne usluge.

Kolačići sesije

Kolačići sesije privremeno se pohranjuju tijekom jedne sesije pretraživanja i brišu se s korisničkog uređaja prilikom zatvaranja preglednika.

Trajni kolačići

Ova vrsta kolačića pohranjuje se na vašem računalu određeno vrijeme (uglavnom jednu godinu ili više) i ne briše se kada se preglednik zatvori. Trajni kolačići koriste se kada je bitno znati vaš identitet tijekom više od jedne sesije pregledavanja.

Kolačići Flash

Brojne internetske stranice koriste Adobe Flash Player za prikazivanje videozapisa ili infografika svojim korisnicima. Poduzeće Adobe koristi vlastite kolačiće kojima se ne može upravljati preko postavki vašeg preglednika. Kolačići Flash Playera koriste se kao i drugi kolačići, tj. za pohranjivanje postavki i praćenje korisnika.

Kolačići Flash Playera funkcioniraju drugačije od kolačića vašeg internetskog preglednika. Umjesto posebnih kolačića za pojedine korisnike, internetska stranica ograničena je pohranjivati sve podatke koji se odnose na tu stranicu u samo jedan kolačić. Možete kontrolirati količinu podataka koja može biti pohranjena u kolačiću, ali ne možete odabrati koju je vrstu podataka taj kolačić ovlašten pohraniti.

 

Što je to web-pratilica?

Web-pratilica je grafički prikaz koji je često transparentan i koji se postavlja na internetskim stranicama za praćenje ponašanja korisnika koji ih posjećuju. Često se koristi u kombinaciji s kolačićima.

Internetske stranice GameStore d.o.o.  d.o.o. ne koriste se web-pratilicama ni sličnim tehnologijama za praćenje.

 

Što je to lokalno pohranjivanje?

Korištenjem lokalnog pohranjivanja internetske aplikacije mogu lokalno spremiti podatke unutar korisničkih preglednika. Prije upotrebe jezika HTML5 podaci o aplikaciji morali su se pohranjivati u kolačićima i biti uključeni u svaki zahtjev poslužitelju. Lokalno pohranjivanje je sigurnije te se velike količine podataka mogu pohranjivati lokalno bez utjecaja na rad internetskih stranica.